kiểu tóc nam lính thủy đánh bộ

Đừng Để Kiểu Tóc Nam Lính Thủy Đánh Bộ Nếu Chưa Biết 4 Điều Này

Trên nhiều bộ phim hành động của Holywood, kiểu tóc nam lính thủy đánh bộ thường gắn chặt với các anh chàng quân đội Mỹ. Vậy bạn biết gì về kiểu tóc này, nó có những biến thể nào? Cùng tìm hiểu ngay nào.